Sportongeval

Wat te doen bij een sportongeval ?

Een sportongeval op training of wedstrijd is helaas snel gebeurd. Zoals de reglementen voorschrijven, beschikken we bij Molvoc over een verbandkoffer die in de sporthal aanwezig is. Eveneens is er ijs ter beschikking. Maar soms volstaat het niet en dient een doktor geraadpleegd te worden.

Vanuit de volleybalbond ben je verzekerd.Vandaar dat wij u ook willen informeren betreft de verzekering. Op deze pagina kan u de nodige achtergrondinformatie bekomen en de noodzakelijke verzekeringsdocumenten zelf downloaden. U kan ze uiteraard ook verkrijgen bij trainer of ploegverantwoordelijke of secretaris.

Informatie VVB (LINK)


Op de site van de Vlaamse Volleybalbond vindt u het formulier ongevalaangifte Ethias : op te sturen naar het VVB-secretariaat nadat alle partijen alles goed hebben ingevuld

Pagina 1 : Het gedeelte 'Club' moet ingevuld worden door de secretaris, het gedeelte 'Slachtoffer' door het slachtoffer
Pagina 2 : dient zorgvuldig te worden ingevuld door het slachtoffer en daarna ondertekend onderaan
Pagina 3 : dient volledig ingevuld te worden door de geneesheer.

Hierna de ongevals- en verwondingsaangifte binnen de vijf dagen binnenbrengen bij het Molvoc-secretariaat, bakkerij 'T Rauw,Kiezelweg 228, Mol-Rauw (eventueel na afspraak: 014 74 95 25).

Na verwerking bij de verzekeringsmaatschappij krijgt het slachtoffer thuis een brief aan met de melding dat er een dossier geopend werd en meteen wordt het schadedossiernummer kenbaar gemaakt

Voorlegging van een genezingsattest is noodzakelijk vooraleer er opnieuw mag gespeeld worden

Na ieder aangegeven ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Nateus nv niet tot tussenkomst gehouden is).

Het verdere beheer en de afhandeling van het schadegeval gebeurt rechtstreeks door Ethias. Vergeet niet bij de communicaties met Ethias het refertenummer Ethias te vermelden.

Voor te leggen schadebewijsstukken :

Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van :

  • origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit
  • originele apothekersnota’s
  • ziekenhuisfactuur

Wenst u meer te weten over de ongevalsaangifte en de voorwaarden

Infobrief verzekering ongevalsaangifte (pdf)

Nog vragen ?

Vragen over de verzekering zijn welkom bij Silke Caeyers of bestuur@molvoc.be of 014/31 46 40.
Meer contactgegevens vindt u bij clubleiding. Maar uiteraard hopen we dat je deze pagina nooit nodig hebt.