Geen centen, geen complimenten ...

Als club streven wij ernaar om ons lidgeld zo beperkt mogelijk te houden. Hiervoor rekenen we op jullie steun en helpende handen doorheen het jaar.


Onze lidgelden zijn sinds 2013 dezelfde kunnen blijven, helaas door de impact van het Coronavirus werden we genoodzaakt om in 2020 het lidgeld licht te moeten laten stijgen.
Gezien seizoen 2020-2021 zeer beperkt was kunnen we ter compensatie het lidgeld voor het volgende seizoen aanpassen. Dit in de hoop op het normale verloop van onze activiteiten.

seizoen 2021 - 2022 gelden volgende lidgelden :

Geboortedatum Betaald voor 1/09/2021 Betaald na 1/09/2021
Benjamins 2013 € 35 € 40
Jeugdspelers 2002 - 2012 € 45 € 50
(Nieuwe) recreatieve spelers € 35 € 40
Senioren voor 2002 € 50 € 60
Max. bedrag per gezin € 110 € 120
G-Sporters € 25
Bewegingsschool / Volleybalschool 2014 - jonger € 20

De verhoging van het lidgeld na 1 september 2021 is  niet voor nieuwe leden die doorheen het seizoen wensen aan te sluiten bij onze club.

Graag het gepaste bedrag overmaken op:

BE51 0882 5432 1362
Molvoc Mol vzw
Ezaartveld 155
2400 Mol


Met vermelding van "naam & voornaam - 2021-2022"


Vergeet niet:


  • Elk lid waarbij een wijziging is opgetreden (vb telefoon of gsm, e-mail of verhuis) wordt gevraagd dit te melden via de link "Registratie"
  • Let op! Via de meeste ziekenfondsen kan je een gedeelte van dit bedrag terugvorderen.
    Bezorg daarvoor een klevertje van je ziekenfonds aan een van de leden van het bestuur of je trainer.

Molvoc aanvaard Vrijetijdscheques van de gemeente Mol voor het lidgeld. Meer info


Vergeet niet dat vele ziekenfondsen je de mogelijkheid geven om een deel van het lidgeld jaarlijks terug te vorderen! Meer info bij je ziekenfonds. De papieren kan je aan bestuursleden bezorgen, zij vullen ze in en bezorgen ze terug aan jou.


Voor jullie gemak ontwikkelden we een eigen formulier dat normaal door alle ziekenfondsen aanvaard kan worden. Dat formulier kan je hieronder downloaden en via je trainer aan het bestuur bezorgen. Vul je eigen deel in en we bezorgen je het volledig ingevulde formulier terug!

- ONS EIGEN FORMULIER DOWNLOAD JE DOOR HIER TE KLIKKEN -