Geen centen, geen complimenten ...

Als club streven wij ernaar om ons lidgeld zo beperkt mogelijk te houden. Hiervoor rekenen we op jullie steun en helpende handen doorheen het jaar.


Volgende lidgelden zijn van toepassing voor het seizoen 2022-2023:

Betaald voor 01/04/2022

Betaald na 01/04/2022

Benjamins (2014)

140 €

155 €

Jeugdspelers (2013 – 2003)

175 €

190 €

Senioren (geboren voor 2003)

200 €

215 €

Maximum bedrag per gezin


450 €

490 €

Recreatieve spelers

G-Sporters

Bewegingsschool / volleybalschool

100 €

80 €

65 €

115 €

95 €

80 €

We vragen het lidgeld te betalen voor 1 april, wie het lidgeld tijdig betaald heeft zal worden meegenomen in de ploegindelingen voor seizoen 2022-2023.Graag het gepaste bedrag overmaken op:

BE51 0882 5432 1362
Molvoc Mol vzw
Ezaartveld 155
2400 Mol


Met vermelding van "naam & voornaam - 2022-2023"


Vergeet niet:


  • Elk lid waarbij een wijziging is opgetreden (vb telefoon of gsm, e-mail of verhuis) wordt gevraagd dit te melden via de link "Registratie"
  • Let op! Via de meeste ziekenfondsen kan je een gedeelte van dit bedrag terugvorderen.
    Bezorg daarvoor een klevertje van je ziekenfonds aan een van de leden van het bestuur of je trainer.

Molvoc aanvaard Vrijetijdscheques van de gemeente Mol voor het lidgeld. Meer info


Vergeet niet dat vele ziekenfondsen je de mogelijkheid geven om een deel van het lidgeld jaarlijks terug te vorderen! Meer info bij je ziekenfonds. De papieren kan je aan bestuursleden bezorgen, zij vullen ze in en bezorgen ze terug aan jou.


Voor jullie gemak ontwikkelden we een eigen formulier dat normaal door alle ziekenfondsen aanvaard kan worden. Dat formulier kan je hieronder downloaden en via je trainer aan het bestuur bezorgen. Vul je eigen deel in en we bezorgen je het volledig ingevulde formulier terug!

- ONS EIGEN FORMULIER DOWNLOAD JE DOOR HIER TE KLIKKEN -